Sunday, May 15, 2022

विदुर अपडेट–कुन वडामा को अगाडि ?

नुवाकोट । 

१ जेठ 

विदुर नगरपालिका वडा नं १, २ र ३ को मतगणना जारी छ । पछिल्लो मत परिणाम यस्तो रहेको छ । 

नुवाकोट बिदुर १ को १४०५ को मत परिणाम 

रुख प्रमुख = ६६७.

हसियाहतियौडा उपप्रमुख = ३८२.

सुर्य प्रमुख = ४४५.

सुर्य उप प्रमुख = २९०.

वडा अध्यक्ष रुख = ४३८.

वडा अध्यक्ष सुर्य = ५९९.

नुवाकोट बिदुर २ को १४०५ को मत परिणाम 

रुख प्रमुख = ६८८.

हसियाहतियौडा उपप्रमुख = ४९७.

सुर्य प्रमुख = ५०१.

सुर्य उप प्रमुख = ५११.

वडा अध्यक्ष रुख = ४६७.

वडा अध्यक्ष सुर्य = ५६६.

नुवाकोट बिदुर ३ को ८०३ को मत परिणाम 

रुख प्रमुख = ४०१.

हसियाहतियौडा उपप्रमुख = ३३७.

सुर्य प्रमुख = ३१४.

सुर्य उप प्रमुख = ३०७.

वडा अध्यक्ष रुख = ३७१.

वडा अध्यक्ष सुर्य = ३५५.


No comments:

Post a Comment